ความชั่ว ทีละเล็กทีละน้อย สะสมทีละหยด ทีละหยด ความชั่วเต็มตุ่มน้ำได้

"เปรียบเทียบเหมือนน้ำที่หยดลงไปในตุ่มน้ำ
มันหยดลงไปทีละหยด ทีละหยด แต่ตุ่มน้ำใหญ่ก็ยังเต็มได้

ความชั่ว ทีละเล็กทีละน้อย สะสมทีละหยด ทีละหยด
ความชั่วเต็มตุ่มน้ำได้

ความดี ทำทีละเล็กทีละน้อย เหมือนหยดน้ำลงไป
มันก็เต็มตุ่มน้ำได้"

พระอาจารย์ชยสาโร
 2,647 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย