อยากดับทุกข์ทำอย่าไร

 ป่าปี๋  

หลายวันนี้ชีวีมีแต่เศร้า
ถูกรุมเร้าจากหลายสิ่งยิ่งสับสน
ไร้สติ กิเลสลุมเร้า คราวอับจน
ตกวังวน กามฉันทะ ละความเพียร• การทำผิดศีลข้อต่างๆ ทำให้ลำบากยากจน **

• "มีกรรมเป็นแดนเกิด" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• "กรรม" ไม่มีเอียง (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• เทศน์วันพระ | ปฏิบัติไปตามขั้นตอน "เรียนรู้ให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติฯ" | พระอาจารย์ต้น_211219

• "หลงโลก หลงยึด" : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย