เพียรฝ่า ... จวบถึงฝั่ง

 หิ่งห้อยน้อย   2 พ.ค. 2554

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
จิตขึ้นเรือน้อยล่อง       สมุทรไกล
ออกจากฝั่งล่องไป       สู่หล้า
เคว้งคว้างฝ่าผองภัย      กลางสมุทร ยิ่งนา
มิพรั่นภยันต์กล้า          รุกเร้าโลมราญ


เรือน้อยเปรียบสัทธรรม . พระสุคต
งดงามผ่องแผ้วจรด       ยิ่งล้ำ
จากฝั่งสู่ฝั่งที่งด           งามยิ่ง นฤพาน
ฝ่าคลื่นตัณหา กล้ำ       เกลือกให้จมหายเจริญในธรรม เจ้าค่ะ


 


• หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร (2413 - 2492)

• เราเคยมีความรู้สึกว่าเราดีกว่าเขาสูงกว่าเขาไหม เราเคยดูถูกดูแคลนคนอื่นไหม ทำไมเราจึงรู้สึกอย่างนั้น และความรู้สึกประเภทนั้นยังมีอยู่หรือไม่

• ๑๑.ปางรับหญ้าคา

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ (2125 - 2225)

• หนังสือเเนะนำ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย