ตนเป็นที่พึ่งของตน - We must rely on ourselves.

 DhammathaiTeam   15 ก.พ. 2560

ตนเป็นที่พึ่งของตน
คนอื่นดลบันดาลได้แต่ไม่แน่
เพราะเขาไม่วิเศษสะเด็ดแด
ไม่อยู่แลเราทุกวันนิรันดร

เพราะฉะนั้นตนจึงพึ่งตนเถิด
จักประเสริฐพบสุขทุกข์ถ่ายถอน
พึ่งเทวาพึ่งไสยไม่แน่นอน
ทุกข์อาจย้อนกลับมาย้ำให้ช้ำใจ

We must rely on ourselves.
Others can help, but not always.
They are neither someone with powers
Nor someone who can be with us forever.

We thus have to rely on ourselves
That will bring joy and relieve suffering.
To rely on divine or magic powers
Might bring back suffering and distress us.


ที่มา : เพจ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี


 เปิดอ่านหน้านี้  5817 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย