ความเข้าใจในปัญญา

@ ปัญญานัน เกิดมาได้ อย่างไรหนอ?
มีสองข้อ ขอชี้แจง ข้อสงสัย
หนึ่งข้อนั้น เป็นปัญญา มีทั่วไป
ศึกษาได้ จากตำรา โสตมากมี
@ ข้อสองนี้ เป็นแก่น ของชาวพุทธ
นั่งลงหยุด สงบเย็น เห็นแก่นสาร
เห็นความจริง ของกายใจ จิตเบิกบาน
เกิดไม่นาน ตั้งอยู่ และดับไป.
ต.เตชปญฺโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

DT014490

chai-aroon

 เปิดอ่านหน้านี้  4346 

 แสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย