ความเข้าใจในปัญญา

 chai-aroon   28 มี.ค. 2560

@ ปัญญานัน เกิดมาได้ อย่างไรหนอ?
มีสองข้อ ขอชี้แจง ข้อสงสัย
หนึ่งข้อนั้น เป็นปัญญา มีทั่วไป
ศึกษาได้ จากตำรา โสตมากมี
@ ข้อสองนี้ เป็นแก่น ของชาวพุทธ
นั่งลงหยุด สงบเย็น เห็นแก่นสาร
เห็นความจริง ของกายใจ จิตเบิกบาน
เกิดไม่นาน ตั้งอยู่ และดับไป.
ต.เตชปญฺโญ   


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor


 เปิดอ่านหน้านี้  5929 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย