ปัญญาทางพุทธศาสนา

 chai-aroon   21 มี.ค. 2560

@ ในความรู้ ทั้งหลาย ในโลกนี้
มีทุกที่ ทุกแห่ง ให้ศึกษา
แต่หาใช่ ทางที่เกิด ในปัญญา
หนทางหา ทางดับทุกข์ ไม่ได้จริง
@ รู้แจ้งใน ปัญญา ต้องไตรลักษณ์
จริงประจักษ์ แล้วละวาง สิ่งทั้งหลาย
เห้นความจริง ทั้งในใจ และในกาย
มิได้หมาย เรียนสูง จากตำรา.
ต.เตชปญฺโญ
   


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor


 เปิดอ่านหน้านี้  5941 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย