ขออวยพรปีใหม่ 2555

 มหาราชันย์   29 ธ.ค. 2554

      สวัสดีปีใหม่น้อม          บุญญา     ปางก่อน
เคยสั่งเคยสมมา          ......ก่อนนั้น
ผลบุญนี่สัจจา               ...เพียรก่อ     อินทรีย์
อธิษฐานจิตหมั้น(มั่น)          สุขตั้งหมู่ชน

     ผู้อ่านหวังจะได้          อันใด     ในจิต
ดำหริที่ตั้งใจ               ...เกิดแล้ว
สำเร็จสิ่งหวังใคร          ....ขอท่าน     ได้แล
เสวยสุขดั่งเมืองแก้ว          พรั่งพร้อมทิพย์ธรรม

     อายุวรรณะตั้ง          ยืนนาน     พร้อมสุข
พละปัญญาญาณ          ..ผ่องถ้วน
ญาติมิตรสุขสำราญ          เพราะแผ่     กรุณา
สินทรัพย์ที่เลิศล้วน          โปรดได้ครอบครอง

     อัปปมาโณพุทธเจ้า          ทรงคุณ     ยิ่งแล
อัปปมาโณธรรมหนุน          ....เจิดจ้า
อัปปมาโณสังฆคุณ               คำสัจจ์     กล่าวมา
เป็นเหตุแห่งพรข้า               ..จิตน้อมสำเร็จเทอญสวัสดีปีใหม่
และขอให้ท่านผู้อ่าน
ตลอดจนหมู่ญาติของทุก ๆท่านเจริญในธรรมครับ .    
 เปิดอ่านหน้านี้  5932 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย