ธัมมจักร..
 mrnioy   7 ธ.ค. 2554

ธรรมจักรมีเรื่องราวเล่ามาสู่.....บอกเรื่องราวเวียนว่ายอยู่ในวัฐสงสาร
ดั่งล้อเกวียนวิ่งวนเวียนเฝ้าติดตาม..รอยเท้าโคที่ลากเกวียนฉุดลากไป
ไม่อาจหยุดรู้ชาติภพบรรจบสิ้น..เพราะกงล้อนั้นวิ่งมานานนับอสงไขย
จิตไม่เคยดับสูญไปอื่นใด..ธรรมะจิตคือจิตใจพระนิพพาน
อนุโมทนา สาธุ
 เปิดอ่านหน้านี้  4871 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย