เชิญร่วม .... ปุจฉา : วิสัชนา (ตอน ๑)

 หิ่งห้อยน้อย   12 ก.ย. 2553 

ขอเรียนเชิญ ผองเพื่อน ชาวกวี
ร่วมเปรมปรีดิ์ ใส่คารม คมปุจฉา
หรือร่วมตอบ ชอบจิต ชิดธัมมา
เชิญท่านร่วม วิสัชนา ในสัทธรรม

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
     แม้ยังไม่มีคำถาม มาถามไซร้
ขอยกคำถาม ในพระไตรฯ มาให้เห็น
ให้ผู้อ่าน จับคำถาม ตามประเด็น
ตัวอย่างเช่น คำถาม ของเทวา

ได้ทูลถาม พระผู้มี พระภาคเจ้า
โปรดทรงเล่า ให้กระจ่าง ตามปรารถนา
ทำอย่างไร ท่านจึงข้าม โอฆะ
มา
โปรดเมตตา ตอบข้าฯ หายข้องใจ


เจริญในธรรม เจ้าค่ะRELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย