ดวงตะวันลับฟ้า “ป่าบ้านตาด”

 คืนถิ่น  

ดวงตะวันลับฟ้า “ป่าบ้านตาด”
พฤกษชาติเคยผุดผ่องคงหมองศรี
ชาวประชาต่างอาลัยในพระดี
ที่บ่งชี้บอกทางพ้นวังวน

เดินตามรอยบาทบงสุ์สงฆ์สาวก
โลกุตรโลกยิ่งใหญ่ใช่สับสน
ซึ่งโมหันธ์อันธกาลไกลไม่ปะปน
ประชาชนรู้แก่ใจ...ท่านไปดี

ต่อแต่นี้วิกฤตไทยใครจะช่วย
ปฏิบัติธรรมหากงงงวยใครจะชี้
เนื้อนาบุญยิ่งใหญ่ที่ไหนมี
คุณความดีอันเกรียงไกรใครจะทำ

เมื่อประทีปดวงใหญ่มาไฟดับ
แม้หนทางมิหายวับก็จวนค่ำ
เหลือเพียงทางสลัวความกลัวนำ
ต้องลูบคลำเรื่อยเปื่อยให้เหนื่อยใจ

ทั่วแผ่นดินแสนอาลัยในวันนี้
พระไตรรัตน์หมองศรีไม่สดใส
ก็ด้วยข่าวหลวงตามาจากไป
น้อมกราบไหว้บูชา...หลวงตาบัว

ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์


• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( สมาธิ )) # 9

• @ ...ครูคือใคร ใครคือครู...(๑๖ มกรา...วันครู..)

• ๗๒.ปางโปรดสุภัททปริพาชก

• รวม บทสวดมนต์ ก่อนนอน เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น พร้อมทำสมาธิ แผ่เมตตา ขออโหสิกรรม ฟังทุกวันดีมากๆ

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย