ขอเชิญทุกท่านเข้าพรรษาทำบุญให้กับตัวเองทุกวัน

 naparats  🧘‍♂ ขอเชิญทุกท่านเข้าพรรษาทำบุญให้กับตัวเองทุกวันดังนี้
๑. สวดมนต์ก่อนนอน
๒. กราบหมอน ๕ ครั้ง (ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา ครูอาจารย์)
๓. เจริญภาวนา 🙏🏻 เรามีเวลาเพื่อเรื่องอื่นได้ทั้งวัน ขอเวลาให้กับชีวิตโดยการภาวนา เน้นเวลาเช้า 05.00 น. หรือ เวลาค่ำ 21.00 น
-------------------
เจริญภาวนาเพื่ออะไร 🧘🏼
| หลวงปู่ปัญญานันทภิกขุ |
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
รับฟังคลิก
https://youtu.be/R7tPUqR8so4
-------------------
ความหมายของสมาธิคือ การตั้งใจมั่นชอบ อยู่กับปัจจุบันทั้งกาย เวทนา จิต ธรรม ด้วยการกำหนด
เชิญกัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมทำสมาธิ พร้อมกัน
-------------------
>>> พระปัญญานันทมุนี <<<
เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์

ที่มา : https://www.facebook.com/PageWatchol/

4,986


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย