พ ร ปี ใ ห ม่ 2 5 5 4 จากยะมุนี

 ยะมุนี   28 ธ.ค. 2553

 
     สวัสดีปีใหม่น้อม.          อวยพร     โดยบุญ
ชาวพุทธสุขสโมสร....          ทั่วหน้า
จิตมั่นมิสั่นคลอน               กุศลจิต     ศรัทธา
บุญส่งอินทรีย์กล้า.....          คลาดแคล้วภัยพาล

     ทุกท่านหวังจะได้          อันใด     ในจิต
ดำหริที่ตั้งใจ                    เกิดแล้ว
สำเร็จสิ่งหวังใคร.               ขอท่าน     ได้แล
เสวยสุขดั่งเมืองแก้ว..          พรั่งพร้อมทิพย์ธรรม

     อายุวรรณะตั้ง...          ยืนนาน     พร้อมสุข
พละปัญญาญาณ.....          ผ่องถ้วน
ญาติมิตรสุขสำราญ..          เพราะแผ่     กรุณา
สินทรัพย์ที่เลิศล้วน..          โปรดได้ครอบครอง

     อัปปมาโณพุทธเจ้า          ทรงคุณ     ยิ่งแล
อัปปมาโณธรรมหนุน....          เจิดจ้า
อัปปมาโณสังฆคุณ......          คำสัจจ์     กล่าวมา
เป็นเหตุแห่งพรข้า.               จิตน้อมสำเร็จเทอญ     " ท่านทั้งหลายประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใด
ขอให้สำเร็จสิ่งนั้นโดยเร็ว
ขอให้ความดำหริทั้งปวง
จงเต็มเปี่ยมดุจพระจันทร์วันเพ็ญ "     " อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง
ขิปปะเมวะ สมิชฌตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา
จันโท ปัณณะระโส ยะถา "เจริญในธรรมครับ .. 
สาธุ สาธุ สาธุ นมัสการท่านยะมุนี
นำพรดีปีใหม่ นำมามอบ
สิ่งใดชอบ หยู่ในกรอบ ของธรรมะ
ในวาระ ปีใหม่มา สมดังใจ

กราบนมัสการท่านยะมุนี และท่านอาจารย์อิทธิ เจ้าค่ะ

เข้าดิถีปีใหม่แสน           ยินดี
ด้วยเหตุรับพรมุนี           สุขล้น
อ้างคุณมหามุนี             พุทธธรรม สงฆ์นา
เป็นสัจจ์งามท่วมท้น       สักขีพรธรรม

น้อมธรรมยะมุนีให้           เจือมา
อีกกุศลกรรมที่ข้าฯ          สร้างไว้
ผสมแผ่ปุญญา               ยิ่งมาก ทวีเฮย
อวยทุกท่านสุขไซร้          ศกหน้าสัมปราย


***************

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ     สาธุการ      รับพร      ตอนปีใหม่
ที่หวังไว้      สมสมร      ตามพรนั้น
ด้วยบุญที่      สั่งสุข      ทุกคืนวัน
ขอสิ่งฝัน      สุขสมหวัง      ดังเจตนา

     และด้วยบุญ      ของน้ำเค็ม      เติมเต็มแล้ว
ด้วยจิตแผ้ว      ไร้ธุลี      มีตรงหน้า
น้อมจิตตั้ง      อธิษฐาน      ญาณเจตนา
ใครได้มา      อ่านพรนี้      มีสุขครอง

     หวังสิ่งใด      ได้สิ่งนั้น      ทุกท่านด้วย
บุญจงช่วย      ต่อบุญ      หนุนเป็นสอง
ให้ทรัพย์สิน      บริวาร      ท่านเนืองนอง
จิตสมปอง      ในทุกสิ่ง      ยิ่งยิ่งเทอญ.


           เจริญในธรรมเจ้าค่ะ.


สร้างกุศลปีใหม่ไว้          ในธรรม
เจริญจิตกุศลนำ             เปี่ยมแท้
กุศลจิตจักอุปถัมภ์          ฌานเอื้อ ญาณนา
ให้ท่านพบสุขแท้            ยิ่งพร้อมสวัสดี


มาน้อมรับ พรชัย จากน้ำเค็ม
มาเติมเต็ม อธิษฐาน สานฝันใฝ่
พรจากผู้ ปฏิบัติชอบ กอบกุศลนัย
จึงน้อมใจ รับไว้ เต็มจินตนา

***************

เจริญในธรรม สุขสันต์วันปีใหม่ เจ้าค่ะ
...
Happy new year 2554.

What all you want.
Succes as soon as.
......What all you wish.
Be filled as full Moon.

" ท่านทั้งหลายประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใด
ขอให้สำเร็จสิ่งนั้นโดยเร็ว
ขอให้ความดำหริทั้งปวง
จงเต็มเปี่ยมดุจพระจันทร์วันเพ็ญ "" อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง
ขิปปะเมวะ สมิชฌตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา
จันโท ปัณณะระโส ยะถา ".


*** ลากันทีปีเก่า ***

สวัสดี ปีใหม่ ไกลจากเขลา
ทำจิตเรา ไม่ประมาท อย่าพลาดพลั้ง
สำรวมกาย และจิต คิดระวัง
ปัญญาพลัง ยังตน เป็นคนดี

สิ่งไม่ดี ปีเก่า ให้ล่วงไป
อย่าอาลัย พัวพันไป อยู่กับที่
มาสำรวม กาย ใจ และวจี
ให้คงที่ มั่นคงไว้ ปีใหม่กัน

บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว
ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง
สิ่งใดล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว
และสิ่งที่ยังไม่มาถึง ก็เป็นอันยังไม่ถึง

ก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบัน
ไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆ ได้
บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆ ให้ปรุโปร่งเถิด

พึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละ
ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง
เพราะว่าความผลัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้น
ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย

****************
พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปรกติอยู่อย่างนี้
มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืน
นั้นแลว่า ...... ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ ฯ

****************************************
จาก ภัทเทกรัตตสูตร
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖
มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

*********************


" ท่านทั้งหลายประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใด
ขอให้สำเร็จสิ่งนั้นโดยเร็ว
ขอให้ความดำหริทั้งปวง
จงเต็มเปี่ยมดุจพระจันทร์วันเพ็ญ "

" อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง
ขิปปะเมวะ สมิชฌตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา
จันโท ปัณณะระโส ยะถา "....... “ท่านยะมุนี”
.................................................
@ ขอน้อมรับ คำพร กลอนปีใหม่
ขอน้อมใส่ เกศา เพิ่มราศี
จะตั้งใจ กระทำ แต่กรรมดี
เพื่อชีวี มีสุข ไม่ทุกข์ตรม

@ ขออาราธนา พระธรรม แห่งคำสอน
จงกลับย้อน ส่งผลดี ที่เหมาะสม
แก่ผู้ที่ มีธรรม นำอารมณ์
ไม่ขื่นขม ชีวา ไร้ราคี

@ และเนื่องใน ดิถี ขึ้นปีใหม่
พรใดใด ประเสริฐ เลิศราศี
บุญใดใด ในหล้า ที่ว่าดี
ขอจงมี แต่ความสุข ทุกคนไป

@ นิราศทุกข์ ไร้โศก สิ้นโรคร้าย
สุขภาพกาย สุขภาพจิต น่าพิสมัย
มีพระธรรม นำทาง อย่างภูมิใจ
อิ่มเอมใน พระธรรม นำสุขเอย....พุดเดิล

………ขอกราบสมัสการ...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ครับพระคุณเจ้าทุกรูป พร้อมญาติธรรมที่เคารพ และเพื่อน ๆ นักกวีธรรมะ ที่น่ารัก และคิดถึงทุก ๆ ท่าน...พุดเดิล..ขอสวัสดีปีใหม่งาม ๆ กับทุกท่านด้วยความเคารพ และด้วยความรัก ครับผม...อ้อ เกือบลืม ท่าน web master แห่ง ธรรมะไทยด้วยนะครับ ...ขออวยพรปีใหม่ให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ตลอดปี และตอลดไปนะครับ ขออาราธนา ให้คุณพระรักษา เทวดาคุ้มครองนะครับ...สวัสดีปีใหม่ครับ !
 เปิดอ่านหน้านี้  5841 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย