......กระแสอยาก........

 นันทิ   2 ต.ค. 2553

กระแสอยากยากยุดให้หยุดยั้ง
เพราะวาดหวังไว้สูงจนหรูหรา
อยากได้นู้นได้นี่ให้มีมา
เพิ่มอัตตาตัวตนจนวุ่นวาย

จะไขว่นี้คว้านู้นมาทูนหัว
มันนังนัวยื้อยุดฉุดขวนขวาย
ไม่ว่างเว้นไขว่คว้าเกาะกังกาย
จะต้องตายเป็นเปรตเหตุแห่งกรรม• “ตักบาตรในสวน” วันจักรี (๖ เม.ย. ๒๕๖๗)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• อตฺตโน อุตฺตริ ภเชถ ควรคบคนที่ยิ่งกว่าตน

• 79-1(23/03/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา (2445 - 2536)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย