......กระแสอยาก........

 นันทิ   2 ต.ค. 2553

กระแสอยากยากยุดให้หยุดยั้ง
เพราะวาดหวังไว้สูงจนหรูหรา
อยากได้นู้นได้นี่ให้มีมา
เพิ่มอัตตาตัวตนจนวุ่นวาย

จะไขว่นี้คว้านู้นมาทูนหัว
มันนังนัวยื้อยุดฉุดขวนขวาย
ไม่ว่างเว้นไขว่คว้าเกาะกังกาย
จะต้องตายเป็นเปรตเหตุแห่งกรรม

สาธุครับ..

แม้นไม่อยาก ก็ยังเป็น เช่นตัณหา
จักนำพา ให้จิตเศร้า สุดโศกศัลย์
ไม่อยากเป็น ไม่อยากได้ ไม่อยากพลัน
สิ่งเหล่านั้น ยังกำเนิด เกิดกับเรา

ทำอย่างไร ให้สิ้นอยาก สิ้นไม่อยาก
แสนลำบาก ด้วยจิต ชิดความเขลา
เกิดความทุกข์ ติดตามจิต ชิดดั่งเงา
อริยมรรค ช่วยเกลา คลายเขลาลง


เจริญในธรรม เจ้าค่ะกระแสอยาก กระชากใจ ให้โหยหา
แม้ไม่อยาก ก็นำพา ความเศร้าหมอง
จิตทั้ง อยาก และไม่อยาก ตัณหาครอง
ต้องหม่นหมอง เพราะโศกเคล้า เศร้าชีวัน

แม้รู้ว่า เกิดแล้ว เกลอแก้วเอ๋ย
อย่ามัวเฉย วางให้ได้ ใจสุขสันต์
สู่วิเวก ความสงบ สยบครัน
สามตัณหา พาจิตนั้น เวียนวัฏฏา


เจริญในธรรมค่ะ
ไม่ว่าอยาก ไม่อยาก รากตัณหา
เพราะมีตัว อัตตา พาหม่นหมอง
ใจที่ยึด ที่ติด จิตครอบครอง
หรือไม่ต้อง การอยาก เพราะอัตตา

จิตก็ขุ่น วุ่นหมอง มิผ่องใส
ทำให้ไขว่ ว่ายเวียน ในสังสาร์
หาวิมุต หยุกเกิด เลิศวิญญา
ลดอัตตา ตัวตน พ้นอบาย

เจริญในธรรมครับเพราะอุปทาน ขันธ์ห้า พากรำทุกข์
ยากจะสุข เพราะอัตตา พาไฉน
ละอัตตา สู่วิมุติ หยุดทันใด
สักกายะไร้ ตัวตน พ้นอัตตา

เป็นยางเหนียว เกี่ยวพัน สังโยชน์ไซร้
ซอกซอนใน ดวงจิต ติดมิจฉา
ทั้งก่อเวร ก่ออกุศล จึงดลมา
เวียนวัฏฏา ไม่รู้จบ พบพรหมจรรย์


เจริญในธรรมค่ะ

ใครหยุดอยาก แต่ยังอยาก มากตัณหา
สิ่งทั้งหลาย ถึงไร้ตัว อนัตตา
ก็ใช่ว่า ไม่คิดอยาก เสียเมื่อไร
อยากได้นั่น ได้โน้น และได้นี่
ทั้งอยากดี อยากเด่น อยากเป็นนั่น
อีกอยากสวย หยากหล่อ อยากเหมือนกัน
ทำอย่างไร จึงหยุดหยาก ได้เสียที

ธรรมมะจงรักษา


อยากได้นั่น ได้โน้น และได้นี่
ทั้งอยากดี อยากเด่น อยากเป็นนั่น
อีกอยากสวย หยากหล่อ อยากเหมือนกัน
ทำอย่างไร จึงหยุดอยาก ได้เสียที ...

เมี่อไหร่ที่ หยุดตัณหา ที่พาอยาก
คงไม่ยาก ให้จิตสงบ ได้เต็มที่
ไร้ความอยาก และไม่อยาก ได้ทันที
Fair slave พร้อมไหมที่ จะหยุดมัน


เจริญในธรรมค่ะ
มันวกวน วุ่นวาย กระหายรู้
อยากจะสู้ เพื่อเรียนรู้ให้หายอยาก
แต่พอรู้สิงที่เห็นกลับไม่ยาก
อันความอยากเกิดมาเองในใจเรา
หากไม่คิด หากไม่ติด หากไม่เอา
ไม่อยากได้ ของคนเขา เป็นของตัว
ไม่อยากบบาป ไม่อยากเลว ไม่อยากชั่ว
อยากทำตัว เป็นคนดี ก็เร๊ยกอยาก หรือเปล่า ?
 เปิดอ่านหน้านี้  5536 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย