ธรรม ๗ ประการ

 เฟื่องฟ้า  


ธรรม ๗ ประการ

อ่านพระไตรฯ ครั้งใด ได้แง่คิด
นิ่งสนิท ผ่อนคลาย หายสงสัย
ธรรมทั้งเจ็ด ดีล้วน ควรใส่ใจ
พุทธองค์ ทรงบ่งไว้ ได้ชัดเจน

ภิกษุใด ประพฤติธรรม ล้ำทั้งเจ็ด
ดุจดั่งเพชร ส่องแสงสุก ทุกคนเห็น
คนเคารพ ไม่เว้นแต่ แม้ศิษย์เณร
มิโอนเอน ง่อนแง่น เนื่องแก่นดี

มีอะไร บ้างหนอ จะขอกล่าว
แค่คร่าวๆ เขียนยาวไป ก็ใช่ที่
เอาอย่างนี้ วานหิ่งห้อย น้อยเขียนที
ธรรมทั้งเจ็ด ที่ว่าดี มีอะไร

ขอบอกใบ้ ให้นิดหนึ่ง พึงตระหนัก
ทำอย่างไร คนสมัคร ใจรักใคร่
ทั้งเคารพ นับถือเคร่ง และเกรงใจ
ตอบได้ไหม แม่หิ่งห้อย น้อยคนดี ...เฟื่องฟ้า

มาทบทวนธรรมหน่อยจ๊ะแม่หิ่งห้อยน้อย
 

5,960


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย