อย่างไหนเรียกว่าภิกษุ ?? อย่างไหนน่าสัทธากว่ากัน ??

คำถามประจำวันนี้ 5 เมษายน 2555

อย่างไหนเรียกว่าภิกษู ??
อย่างไหนน่าสัทธากว่ากัน ??

ภิกษุพึงเป็นผู้สำรวมจักษุ ไม่พึงเป็นผู้โลเลเพราะเท้า
พึงเป็นผู้ขวนขวายในฌาน
พึงเป็นผู้ตื่นอยู่มาก
พึงเป็นผู้ปรารภอุเบกขา มีจิตตั้งมั่น
พึงเข้าไปตัดความตรึก
และตัดธรรมที่อาศัยอยู่แห่งความตรึกและความรำคาญ


เจริญในธรรมครับ.DT010325

สุมล

 เปิดอ่านหน้านี้  4344 

 แสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย