อย่างไหนเรียกว่าภิกษุ ?? อย่างไหนน่าสัทธากว่ากัน ??

 สุมล   5 เม.ย. 2555

 คำถามประจำวันนี้ 5 เมษายน 2555

อย่างไหนเรียกว่าภิกษู ??
อย่างไหนน่าสัทธากว่ากัน ??

ภิกษุพึงเป็นผู้สำรวมจักษุ ไม่พึงเป็นผู้โลเลเพราะเท้า
พึงเป็นผู้ขวนขวายในฌาน
พึงเป็นผู้ตื่นอยู่มาก
พึงเป็นผู้ปรารภอุเบกขา มีจิตตั้งมั่น
พึงเข้าไปตัดความตรึก
และตัดธรรมที่อาศัยอยู่แห่งความตรึกและความรำคาญ


เจริญในธรรมครับ.    
 เปิดอ่านหน้านี้  5938 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย