ทศพิธธรรมราชา ประพันธ์โดย สืบ ธรรมไทย

 pt  

ทศพิธธรรมราชา

ธ ทรงยิ่ง ด้วยทาน เจือจานราษฎร์
ธ ทรงศีล ผุดผาด ปราศมัวหมอง
ธ สละ ความสุข ทุกข์จำยอม
หวังไทยผอง ร่มเย็น เป็นสุขใจ

ธ สัตย์ซื่อ ถือมั่น ทำหน้าที่
เปี่ยมอารี มีเมตตา อัฌชาสัย
มากความเพียร เลี่ยงความโกรธ งดโทษภัย
ไม่ขวนขวาย พอเพียง เลี้ยงครอบครัว

ธ อดทน ข่มกลั้น ระวังจิต
ไม่มองผิด คิดทำลาย แม้ร้ายชั่ว
ถือเที่ยงธรรม เป็นคันฉ่อง ไม่หมองมัว
โลกรู้ทั่ว องค์ราชา มหาภูมิพล

สืบ ธรรมไทย• ถูก "นินทา" แล้วไง?

• สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• พุทธทาส ภิกขุ - ทำวัตรสวดมนต์เช้า แปลไทย

• ธรรมนำเดิน เย็น 12 ม.ค. 2560
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย