สังขารเปรียบได้กับ "ระลอกน้ำ" : หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

   

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร

...

สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง โลกนี้เป็นสังขารหมด
สังขารความปรุงแต่ง แต่งปรุงขึ้นแล้วก็ดับไป
สังขารเมื่อเปรียบก็เหมือนกับ "ระลอกน้ำ"
คือ มีตนมีตัว เมื่อระลอกน้ำหมด ลมพัด ก็หายไป
หายไปที่ไหน..มันก็ลงไปในน้ำนั่นเอง

ลงไปไหน..ดินก็เป็นดิน น้ำก็เป็นน้ำ ลมก็เป็นลม
ไฟก็เป็นไฟ อากาศธาตุก็เป็นอากาศ

เมื่อสังขารไม่มีแล้ว ...ความเกิด ความแก่
ความเจ็บ ความตายมันก็ไม่มี
ความทุกข์ทั้งหลายมันก็ไม่มี
มันจะเอาอะไรมาทุกข์
มันไม่ได้ปรุงได้แต่งนี้มันก็สุข

5,458จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย