สร้างบุญสร้างกุศล

 chai-aroon   15 เม.ย. 2556

อันกรรมชั่ว เปรียบดั่ง เช่นเชื้อโรค ตามสับโขก เป็นเงา มิจางหาย
หากละบุญ สร้างภูมิ ในร่างกาย อาจวางวาย ดับสูญ ทุกนาที
วอนญาติโยม ตั้งใน ความไม่ประมาท ไม่ควรพลาด เสริมบุญ เสริมราศี
เป็นมนุษย์ สุดแสน ช่างโชคดี เสริมบารมี กันได้ ทุกตัวตน
เกิดเป็นคน สร้างบุญ กุศลได้ เดรัจฉานไชร้ สร้างไม่ได้ ดังใจหวัง
หมั่นเสริมบุญ เล็กน้อย ตามกำลัง เป็นพลัง แห่งบุญ ภพต่อไป
ทรัพย์ภายนอก ติดตาม ก็ไม่ได้ ทรัพย์ภายใน ตามไป ทุกแห่งหน
ดีชั่ว ทุกคนรู้ ในตัวตน อย่าหลงตน จนทุกข์ สุขไม่มี
   

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย