ข้าวลีบ ดีอย่างไร ??

 มหาราชันย์   12 ม.ค. 2554

 
     ข้าวลีบเอยเหยียดตั้ง          ดุจธง
เพราะภพดับสิ้นลง...          หมดแล้ว
ผงาดซึ่งเอกองค์.....          ถึงชาติ     สุดท้าย
บ่ งอก บ่ เกิดแล้ว...          สุดสิ้นวัฏฏา

     ฝูงชน บ่ เกิดคล้าย...          คลึงกัน
กรรมก่อผิดแผกกัน..          แต่งไว้
ความรู้มิอาจทัน               เพราะจิต     นิวรณ์
ฝึกจิตเสียใหม่ได้....          ชั่วร้ายกลับดี

     บัณฑิตจิตมั่นล้วน....          ศิลา
บ่ หวั่นแรงลมพา.....          โยกได้
กิเลสและตัณหา               ฤๅกร่อน      จิตตน
กลับก่อนาบุญให้               มนุษย์นั้นเก็บบุญ

     อรรถธรรมนิรุติข้อ          เทศนา
โดยสดับถ้อยนั้นมา...          ใส่เกล้า
ปฏิบัติวิปัสสนา...               จากพุทธ์      วาที
ญาณย่อมน้อมธรรมเจ้า.          มั่นตั้ง บ่ คลอน          เจริญในธรรมครับ.    

อ่านโคลงความข้าวลีบ       ในนา
ท่านมหาราชันย์กล่าวมา     ซาบยิ่ง
เปรยเปรียบและเทียบมา      เห็นภาพ
ข้าวลีบบ่ห่อนพริ้ง             ภพพล่านคืนหวล

เปรียบ อริยะผู้จบ             พรหมจรรย์
ดุจตาลไร้ยอดพลัน          หมดสิ้น
ตาลขาดยอดสะบั้น          สิ้นซาก คงนา
มิกลับมิคืนถิ่น                ผู้จบพรหมจรรย์


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย