สวัสดีปีใหม่เเล้ว (ขอเชิญรับธรรมะก่อนเริ่มงาน)

 พระไทย   19 ม.ค. 2555

อันความดี ความงาม ต้องถามจิต
ว่าจิตคิด ถึงสิ่งดี หรือสิ่งชั่ว

อันปัญญามีมาก ก็ปราญเปรี่ยง
เเต่กับเรื่องความดี นั้นหลีกหนี
เกิดขึ้นมาสักครั้ง จงตั้งใจ
เปิดบัญชีไว้ หมั่นกระทำซึ้งความดี

ปีใหม่นี้ ขอเตือนสติ ให้รู้คิด
หมั่นพินิจ พิจารณา อย่าให้หาย
เรื่องศีลธรรม จงรู้ไว้ ฝึกใช้ประจำกาย
ชีวิตจะถึง ซึ่งจุดหมาย ดังตั้งใจ
จะปีไหน ขอจำจด เเละจดจำ
ย่อมถึงวัน ลาลับ ดับสังขาร
ไม่วันนี้ ก็คืนนี้ หรือไม่นาน
เราจะต้อง ลาจากโลก กันสักวัน
ก่อนจะจาก ขอสักครั้ง จงตั้งจิต
ก่อนจะคิด จะพูด จงระลึก
ต้องรู้ถูก รู้สิ่งผิด จิตคำนึง
จะไม่ต้อง รับทุกข์ ตกอบาย
พ.ศ. ๒๕๕๕ จงรับปาก จะทำดีสร้างกุศล
นั่งสมาธิ สวดมนต์ ทุกค่ำคืน
ชีวิตจะสุขสดชื่น ทุกุทุกวัน นิรันต์เทอญ


ธรรมบุตร(ที่สุดคือพระธรรม) ภูริญาโณ ภิกขุ.

   
 เปิดอ่านหน้านี้  5945 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย