เรื่องน่ายินดี

 ต้นน้ำ   3 ก.ย. 2553

ดีใจที่ได้เกิดมาเป็นคน อยู่เป็นตัวเป็นตนจนวันนี้
มีแขนขาครบถ้วนสมบรูณ์ดี มีหน้าที่การงานอาหารกิน
ทำผิดพลาดไปบ้างช่างมันเถิด เรามาเกิดเพื่อเรียนรู้ดูให้สิ้น
ทั้งผิด-ชอบ ดี-ชั่ว ทั่วฟ้าดิน ตา-หู-ลิ้น ชินแล้วจะได้วาง
แล้วตามหาค่าแท้ของชีวิต เลิกครุ่นคิดสงสัยใจกระจ่าง
ปล่อยจิตอิสระให้เดินทาง สู่ความว่างเลิกสงสัยไม่หวนคืน
ต้นน้ำเพราะอุปธิ สมบัติ ซัดส่งผล
จึงดาลดล ให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนศรี
คติสมบัติ พาสู่ ถิ่นดีดี
จึงมากมิตร ไมตรี มีบริวาร

แม้ปล่อยจิ็ต ไปตามทาง ตามวิถี
ทั้งชั่ว-ดี ย่อมให้ผล ดลประสาน
แม้นเพิ่มพูน อกุสลา พาเสียการณ์
ควรผสาน แต่กุศล เพื่อผลกรรม

แม้ปล่อยให้ อกุศล ยลครอบครอง
จิตยิ่งหมอง อกุสลา มาอุปถัมภ์
ความเคยชิน ในความชั่ว ที่ตัวทำ
ไม่ควรย้ำ ไม่ควรก่อ ควรละไป

เพราะห้า้กาม สัญญา มาโรมเร้า
จิตคลุกเคล้า ตัณหาเกิด เพริดไสว
มิใช่เกิด ความเคยชิน แล้วทิ้งไป
พระดำรัส ตรัสไว้ กามน่ากลัว

มิควรใกล้ มิควรรุก เข้าคลุกเคล้า
พาจิตเรา สู่ม่านดำ คล้ำสลัว
เพลินอยู่ใน กามสัญญา ที่น่ากลัว
พาจิตตัว หมองมัว แม้มั่วกาม

อย่าคิดว่า เพลินจนชิน แล้วทิ้งได้
กรรมทั้งหลาย เกิดตามไป ให้เข็ดขาม
ทั้งดีชั่ว มัวเมา เขลาเพราะกาม
กว่าทำจิต ให้กลับงาม อีกหลายกัลป์

ขออภัย มิได้ขัด การแสดง
แต่ร่วมแจ้ง ให้กระจ่าง อย่างสร้างสรรค์
เพื่อผู้อ่าน ได้เข้าใจ ให้ตรงกัน
ตามพุทธดำรัส ที่ตรัสนั้น พลันแจ้งใจ

ขอยกธรรม นำแสดง ให้แจ้งจิต
เพื่อบูชิต สัทธรรม นำสดใส
โทษของกาม เล่มสิบสอง ในพระไตรฯ
ตรัสเตือนภัย โทษของกาม ตามอ่านดูhttp://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/item.php?book=12&item=213&items=6

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

 เปิดอ่านหน้านี้  5843 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย