เสียงสวด พระปริตร - สมเด็จพระญาณสังวร

 DhammathaiTeam  


DrSeripiput Srimuang
เผยแพร่เมื่อ 13 ม.ค. 2013

0:01 อัญเชิญพระปริตร
0:40 ชุมนุมเทวดา
2:00 นมัสการ
2:50 ไตรสรคมน์
3:52 สัจจกิริยคาถา
4:50 มหาการุณิกะคาถา
6:10 นะโมการัฏฐกคาถา
7:22 นะมะการะสิทธิคาถา
9:48 มงคลสูตร
12:51 ระตะนะสุตตัง
20:54 โพชฌังคะปะริตตัง
23:09 อาฏานาฏิยะปะริตตัง
32:24 สักกััตตวา
33:26 สามัญญานุโมทนาคาถา
34:15 อิติปิโส
36:00 พุทธชัยมงคลคาถา
39:29 มหาการุณิโก นาโถ
39:52 ชยันโต
40:22 สุนักขัตตัง


11,122
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย