พุทธชยันตีวันอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า
 parsuktham   25 พ.ค. 2555

วิสาขบูชา มหามงคล เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

เรื่อง "วิสาขบูชา (พุทธชยันตีวันอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า)"

(Buddha Jayanti)

ให้เสียงพากย์โดย อ.ฉัตรชัย ผาสุขธรรม

วันวิสาขบูชานั้น ได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ 2,600 โดยเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 หรือเดือนวิสาขะนี้ทั้งสิ้น ชาวพุทธจึงนับถือว่าวันเพ็ญเดือน 6 นี้ เป็นวันที่รวมวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ของพระพุทธเจ้าไว้มากที่สุด ปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลวิสาขบูชา มีการนับถือปฏิบัติกันในหลายประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งมหายานและเถรวาททุกนิกายมาช้านานแล้ว ในบางประเทศเรียกพิธีนี้ว่า
"พุทธชยันตี" (Buddha Jayanti)

**ปล..ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการแจกเผยแผ่เป็นธรรมะทาน เผื่อแผ่แก่ท่านและผู้อื่นเพื่อได้ประโยชน์แก่สติในการดำเนินชีวิตและได้เกิดมีหิริโอตัปปะแก่ท่านและคนที่รักทั้งหลาย... หรือหากต้องการเพิ่มเติมอื่น ๆ ยินดีน้อมรับทุกความต้องการ...**

อ.ฉัตรชัย ผาสุขธรรม E-mail : chatchai429@gmail.com

ติดตามผลงาน อ.ฉัตรชัย ทางช่อง http://www.youtube.com/ayothadia http://www.facebook.com/parsuktham

****** ท่านสามารถดูได้ทั้งภาพและเสียง ******************

เรื่อง "วิสาขบูชา (พุทธชยันตีวันอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า)"
เพื่อเพิ่มอรรถรสในการชม ได้ที่ลิ้งค์ youtube นี้

http://youtu.be/_egQk_WijDo


ที่มา : วิสาขบูชา มหามงคล เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า


 เปิดอ่านหน้านี้  4876 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย