กระแสแห่งเหตุให้เกิดทุกข์


     ชนใดเห็นทุกข์ได้          โดยญาณ
เพราะเหตุจิตตระการ          ..ผ่องแผ้ว
เห็นเหตุก่อทุกข์พาล          ...พึงละ     นาพี่
ฝึกจิตจนกล้าแกล้ว               หลุดพ้นวัฏฏา

      แพทย์พยาบาล       ทั้งหลาย       ได้เห็นทุกข์
วันวันขลุก       อยู่กับโศก       โรครุมเร้า
มองทางไหน      เห็นคน       หม่นหมองเศร้า
อาชีพเรา       เพียงเท่านี้       หรือที่ทำ

     วิชาแพทย์      พยาบาล       อาจารย์สอน
ได้แค่ถอน       เจ็บปวดกาย       คลายปวดช้ำ
แต่วัฏฏะ       คนเกิดตาย       เวียนว่ายกรรม
ทุกข์กระหน่ำ       ซ้ำซาก       ทุกข์ยากนาน

     มีทางเดิน       คือทาง      สร้างตบะ
จึงจักละ       เหตุทุกข์ได้      ให้แก่นสาร
อบรมจิต      ละสังโยชน์       ทุกข์โทษพาล
ฝึกจิตท่าน      ด้วยองค์มรรค      จักสวัสดี........มีสุขแล..


ตัณหาเป็นกระแสแห่งเหตุให้เกิดทุกข์
กระแสแห่งเหตุให้เกิดทุกข์เหล่าใดในโลก
สติ เป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้น.
เรากล่าวธรรมเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย
กระแสแห่งเหตุให้เกิดทุกข์เหล่านี้อันปัญญาย่อมปิดกั้นได้.เจริญในธรรมครับ .DT09714

มหาราชันย์คนผู้แสวงหาความสุขเพื่อตนพึงกำจัดความรำพัน
ความทะยานอยากและความโทมนัสของตน
พึงถอนลูกศร คือกิเลสของตนเสีย
เป็นผู้มีลูกศร คือ กิเลสอันถอนขึ้นแล้ว
อันตัณหาและทิฐิ ไม่อาศัยแล้ว
ถึงความสงบใจ ก้าวล่วงความเศร้าโศกได้ทั้งหมด
เป็นผู้ไม่มีความเศร้าโศกย่อมจักเยือกเย็น ฉะนี้แลฯ ”     ชนใดเห็นทุกข์ได้          โดยญาณ
เพราะเหตุจิตตระการ           .ผ่องแผ้ว
เห็นเหตุก่อทุกข์พาล          ..พึงละ     นาพี่
ฝึกจิตจนกล้าแกล้ว          ....หลุดพ้นวัฏฏา.เจริญในธรรมครับ.ความคิดเห็นที่ 1  / มหาราชันย์ / 20 ธ.ค. 2553 เวลา 19:30 น. 
     กระแสแห่งเหตุให้เกิดทุกข์


ย่านทรายเถาเลื้อยย้อย      คลุมบัง
ต้นไม้ใหญ่มิอาจยัง           อยู่ได้
ตัณหา กล้าดุจคลั่ง           ยังจิต สู่ตม
พาจิตผู้ประมาทไซร้          สู่ทุกข์โศกศัลย์


จากภพนี้สู่ภพหน้า            หมุนไป
เร่ร่อน บ่ห่อนไกล             วัฏฏ์นั่น
ดุจวานรโหนกิ่งไกว           คว้าผลา ไม้นา
จากกิ่งนี้สู่กิ่งนั้น               โลดสู่สังสาร์


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2  / หิ่งห้อยน้อย / 23 ธ.ค. 2553 เวลา 00:09 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  4316 

 แสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย