เส้นทางแห่งชัยชนะ

 มหาราชันย์   26 ธ.ค. 2553

 
เส้นทางน้อย ๆ ในหมู่บ้านเล็ก ๆ
เกิดจากมนุษย์ทำการย่ำรอยเท้าลงไปครั้งแล้วครั้งเล่า

ทางหลวงแผ่นดิน เชื่อมต่อระหว่างเมืองใหญ่กับเมืองใหญ่
เกิดจากมนุษย์ทำการถมดินและหินบดอัดเป็นชั้น ๆ ครั้งแล้วครั้งเล่า

เส้นทาง ......
ไม่ว่าทางน้อย
หรือทางหลวง
กลายเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จของใครหลาย ๆ คน.....ความสำเร็จของมนุษย์เกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากขั้นตอนของการสร้างเส้นทาง...ทำซ้ำ ๆ

 
ขั้นตอนของการสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จประการหนึ่ง
ที่คล้ายคลึงการสร้างทางน้อยและทางหลวง.....


ลงมือทำซ้ำ ๆ ครั้งแล้วครั้งเล่า...
....แต่ด้วยมือตนเองเท่านั้นการเอาชนะผู้อื่นที่ง่ายและรวดเร็ว
มนุษย์มักเลือกเส้นทางทำลายล้างผู้อื่นจนหมดสิ้น ครั้งแล้วครั้งเล่า. 


 
แต่การเอาชนะตนเองที่ง่ายและรวดเร็ว
มนุษย์และเทวดาทั้งหลายกลับมีเส้นทางให้เลือกเพียงเส้นทางสายเดียว


...ทำลายกิเลสในจิตตนครั้งแล้วครั้งเล่า.....จนหมดสิ้น
มีเพียงทางเดียวเท่านั้น จึงจะชนะได้เจริญในธรรมครับ. 
ในโลกนี้ ไม่มีสิ่งใดอ่อนไปกว่า......น้ำ
แต่ก็ไม่มีสิ่งใด ที่รุกตีสิ่งที่แข็งกว่าได้ชนะ......เช่นน้ำ.เมตตาธรรม......ในจิตมนุษย์ ก็อ่อนโยนนุ่มนวลเช่นเดียวกับน้ำ
แต่ก็ไม่มีสิ่งใด โจมตีคนแข็งกระด้างชนะได้เท่า......เมตตาธรรมนี้เลยเจริญในธรรมครับ.

          น้ำเมตตา

ผู้ใดเจริญ เมตตา เป็นเนืองนิตย์
ไว้ในจิต งดเวรา ให้อาศัย
ย่อมผูกมิตร ปราศศัตรู ทั้งใกล้ไกล
มวลเทพไท้ เทวัญพร้อม น้อมโมทนา

มีจิตรัก ผู้อื่น ดุจหมู่ญาติ
ไม่ตัดขาด แบ่งชั้น บั่นวงศา
ดุจรักบุตร คนเดียว ของมารดา
แม้ชีวา ก็สละได้ ไม่ยินดี

กุลบุตร บัณฑิตใด ที่ทำได้
เห็นประโยชน์ไซร้ ดังเช่น กล่าวมานี่
เจริญเมตตา บ่มไว้ ในอินทรีย์
แผ่ทวี กว้างไกล ไม่มีประมาณ


***************

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ...
ปัญญาญาณนั้น....
โดยเมื่อปล่อยออกไป มันครอบคลุมไปทั่วแผ่นดิน
และเมื่อ กอบเก็บขึ้นมาใส่ถ้วย ก็ยังไม่เต็มดี

ไม่ต้องมีห้องหับ ให้มันอยู่
และไม่ต้องอาศัยกำแพงเมือง มาปกป้องมันด้วย

เพราะปัญญาญาณนี้ ...
....รักษาเอาไว้อยู่ในใจ
จึงไม่ต้องมีห้องหับ หรือกำแพงเมือง


เมื่อเข้าใจเช่นนั้แล้ว...
ก็จะเข้าใจสรรพเหตุผล
และบงการสรรพสิ่งได้

เพียงมีปัญญาญาณนี้ อยู่ในใจ
ก็สามารถทำให้ประเทศอริราชศัตรู ยอมศิโรราบได้

และที่สำคัญยิ่ง....
ด้วยปัญญาญาณนี้ นี่แหละ
ใช้ทำลายกิเลสทั้งหลาย ให้หมดสิ้นได้ อย่างเด็ดขาดนักแล...เจริญในธรรมครับ.


ผู้ใดเจริญ เมตตา เป็นเนืองนิตย์
ไว้ในจิต งดเวรา ให้อาศัย
ย่อมผูกมิตร ปราศศัตรู ทั้งใกล้ไกล
มวลเทพไท้ เทวัญพร้อม น้อมโมทนา

มีจิตรัก ผู้อื่น ดุจหมู่ญาติ
ไม่ตัดขาด แบ่งชั้น บั่นวงศา
ดุจรักบุตร คนเดียว ของมารดา
แม้ชีวา ก็สละได้ ไม่ยินดี

กุลบุตร บัณฑิตใด ที่ทำได้
เห็นประโยชน์ไซร้ ดังเช่น กล่าวมานี่
เจริญเมตตา บ่มไว้ ในอินทรีย์
แผ่ทวี กว้างไกล ไม่มีประมาณ


***************

เจริญในธรรม เจ้าค่ะคนฉลาด...บางครั้งก็ดูเหมือนคนโง่
การสละราชสมบัติทั้งแผ่นดิน
และการสละหญิงงามสนมนารีออกบวช
คนพาลผู้โง่เขลา ...ย่อมมองว่าเป็นการกระทำที่โง่เขลาแน่..


คนคล่องแคล่ว...บางครั้งก็ดูเหมือนเงอะงะ
คนภายนอกมองผู้มีตบะกล้า เห็นเพียงผิวเผิน
แต่คนที่ฝึกจิตไว้ดีแล้ว สำรวมอินทรีย์ไว้ดีแล้ว
จิตย่อมมีชวนะอภิญญาที่รวดเร็วยิ่ง....
ปัญญาเฉียบคมยิ่ง...

การที่สามารถเก็บความสามารถไว้
ไม่ให้คนอื่นคาดเดาได้ถูกต้อง
ถึงจะเป็นความสามารถอันสูงสุด
....เพื่อชัยชนะตนและผู้อื่นทั้งสามโลกเจริญในธรรมครับ.
 เปิดอ่านหน้านี้  5722 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย