ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์กัณฑกะ ตอนประโยชน์สุด

 กัณฑกะ   21 ม.ค. 2555

ประโยชน์สุด พุทธธรรม คำสั่งสอน
ทุกบทตอน เป็นประโยชน์ พ้นโทษทุกข์
รู้ประโยชน์ ประโยชน์ให้ ได้ความสุข
เพลินสนุก ไม่เคยใช้ ไร้ประโยชน์

พุทธธรรม ความพอดี ที่เป็นศาสตร์
ให้สามารถ ใช้ปัญญา หาเหตุผล
ตัดต้นเหตุ "กิเลส"ปั่น ตัณหา-วน
ให้หลุดพ้น ไม่เกิดใหม่ ได้นิพพาน

ธรรมชาติ คาดสี่พัน ล้านปีกว่า
พุทธพรรษา สองพันห้า กว่าปีผ่าน
สัจจะธรรม ไม่เปลี่ยนแปร แม้เนิ่นนาน
ทุกเผ่าพันธุ์ ฝึกใช้เป็น เห็นสันติธรรม


ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์ กัณฑกะ
www.youtube.com/witsanutripprasert   
 เปิดอ่านหน้านี้  5882 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย