-:- สัทธาที่ก่อให้เกิด อินทรีย์ ๕ .. พละ ๕ แห่งโพธิปักขิยธรรม (องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้) -:-

 หิ่งห้อยน้อย   15 ต.ค. 2555

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

๏ เหล่าปุถุชน ก่นทุกข์โศก วิโยคนั่น
ตื่นจากฝัน แล้วประหวั่น พรั่นอกเอ๋ย
มาสู่จริง สัจจะ อย่าละเลย
ทุกสิ่งเผย ให้เห็นจริง ทิ้งแคลงคลอน

๏ หมุดสัทธา ที่ปักลง ตรงที่ใด
ระวังไซร้ อย่าสะท้าน พาลจะถอน
หมุดสัทธา ที่ปักไว้ ไม่สั่นคลอน
ต้องปักลง ตรงคำสอน ของศาสดาเจริญในธรรม เจ้าค่ะ


๏ พระองค์ทรง เปิดประตู อมตะให้
เพื่อเวไนยฯ ได้พบสุข สิ้นทุกขา
แม้ผู้ใด ใคร่สดับ พระธัมมา
ทรงให้ปล่อย สัทธา นั้นออกไป

(ยังมีต่อ)

ดูกรพรหม
เราเปิดประตูอมตะแก่ท่านแล้ว
สัตว์เหล่าใดจะฟัง จงปล่อยศรัทธามาเถิด


http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/item.php?book=4&item=9&items=1&preline=0&pagebreak=0


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


-:- วิริยินทรีย์ -:-

๏ น้อมพระธรรม ในพระไตรฯ ให้สถิต
แนบสนิท ในจิต ที่สดใส
วิริยินทรีย์ บานสะพรั่ง เต็มหทัย
ก่อกุศลให้ สว่างไสว ในจินตนา


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


-:- สตินทรีย์ -:-

๏ สติย่อม เบิกบาน บริสุทธิ์
ดุจบัวผุด เหนือชล ยลเวหา
สตินทรีย์ จักเบ่งบาน ติดตามมา
ตามพุทธพจน์ พระศาสดา ที่ตรัสไว้


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


-:- สมาธินทรีย์ -:-


๏ หน่วงนิพพาน มาไว้ เป็นอารมณ์
จักได้ชม สมาธินทรีย์ ที่สดใส
เอกัคคตาจิต จักสถิต สนิทใน
เพราะเหตุท่าน ปักหมุดไว้ ด้วยสัทธา


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


-:- ปัญญินทรีย์ -:-


๏ จิตตั้งมั่น โดยชอบ กอบด้วยสติ
ปัญญาผลิ ดุจบัวสะพรั่ง ดั่งหรรษา
ปัญญินทรีย์ ที่รู้ชัด เกิดตามมา
ดับอวิชชา สำรอกสิ้น ทิ้งวัฏฏ์พลัน


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


-:- สัทธินทรีย์ -:-


๏ สัทธาที่ รังสรรค์ มั่นอย่างนี้
ตรัสว่าเป็น สัทธินทรีย์ ที่ควรสรรค์
เพาะสัทธา ในพระองค์ มั่นคงพลัน
อีกพระธรรม เทศนานั้น อย่าสั่นคลอน ๚


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


อินทรีย์ = สภาวะที่เป็นใหญ่

อินทรีย์ ๕ ในโพธิปักขิยธรรม =
สภาวะที่เป็นใหญ่ ในองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้

สัทธินทรีย์ = สัทธาที่เป็นใหญ่
วิริยินทรีย์ = ความเพียรที่เป็นใหญ่
สตินทรีย์ = สติที่เป็นใหญ่
สมาธินทรีย์ = สมาธิที่เป็นใหญ่
ปัญญินทรีย์ = ปัญญาที่เป็นใหญ่


พละ = ความไม่หวั่นไหว

พละ ๕ ในโพธิปักขิยธรรม =
ความไม่หวั่นไหว ในองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้

สัทธาพละ = ความไม่หวั่นไหวแห่งสัทธา
วิริยะพละ = ความไม่หวั่นไหวในความเพียร
สติพละ = ความไม่หวั่นไหวในสติ
สมาธิพละ = ความไม่ไหวั่นไหวในสมาธิที่ตั้งมั่น
ปัญญาพละ = ความไม่หวั่นไหวในปัญญา


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

 เปิดอ่านหน้านี้  5851 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย