ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์ กัณฑกะ กลอน

 กัณฑกะ   6 มี.ค. 2555

พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ให้พินิจ
อย่าให้จิต คำนึงครวญ หวนโหยหา
สิ่งที่ล่วง ไปแล้วผ่าน กาลเวลา
อย่ากลับนำ ย้ำพา มาภิรมย์

ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์ กัณฑกะ
www.youtube.com/witsanutripprasert
 เปิดอ่านหน้านี้  5841 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย