ดาวโหลด กฎแห่งกรรม คุณ ท เลียงพิบูลย์ เสียงอ่านโดย อ.เกรียงไกรฯ แจกฟรี 100กว่าเรื่องแล้ว


1.เว็บพลังจิต เว็บบอร์ดกระทู้หมวดแจกฟรี หัวข้อ แจกกฎแห่งกรรมฯ โดย ยาจกซู1
2. http://mp3thamma.fix.gs/index.php?board=1.0
3. http://mp3thamma.thai-forum.net/f1-forum
4. http://www.bkk.in.th/yajokzoo/3438
หรือท่านเข้าเว็บ Google พิมพ์คำว่า mp3thamma หรือ mp3tamma จะมีลิงค์นำพาท่านไปยัง
ข้อมูลให้ดาวโหลดได้ง่ายครับ

ชุดที่ 1 -5 สมาชิกเคยโหลดไปแล้ว ครั้งนี้นำมาเพิ่มเติมต่อ ชุดที่ 6-7-8 ครับ
โหลดได้ที่
เรื่องเด่น กฎแห่งกรรม ชุดที่ 6 ผลงานการเขียนรวบรวมโดย คุณ ท.เลียงพิบูลย์
เสียงอ่านบรรยายโดย อ.เกรียงไกร พิพัฒน์กิจไพศาล

เรื่องที่ 51 บทละครเรื่องสิ้นเวร ๑
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1498024&d=1305507887

บทละครเรื่องสิ้นเวร ๒
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1498071&d=1305509750

บทละครเรื่องสิ้นเวร ๓
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1498075&d=1305510143

เรื่องที่ 52 เบื้องหลังแห่งกรรม
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1498082&d=1305511572

เรื่องที่ 53 ไม้เท้าของคุณตา ๑
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1498101&d=1305512446

ไม้เท้าของคุณตา ๒
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1498116&d=1305512890

เรื่องที่ 54 ใครจะอยู่ค้ำฟ้า
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1498118&d=1305513250

เรื่องที่ 56 เวรกรรม
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1498420&d=1305526883

เรื่องที่ 57 ความหลอกลวง
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1498442&d=1305527315

เรื่องที่ 58 มารศาสนา
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1498453&d=1305527815

เรื่องที่ 59 มาร้าย - ไปดี
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1498461&d=1305528475

เรื่องที่ 60 คนดีคนชั่ว ๑
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1498501&d=1305531061

คนดีคนชั่ว ๒
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1498521&d=1305531316

เรื่องที่ 61 ความหลังครั้งหนึ่ง ๑
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1498534&d=1305531931

ความหลังครั้งหนึ่ง ๒
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1498545&d=1305532276

ความหลังครั้งหนึ่ง ๓
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1498554&d=1305532691

ความหลังครั้งหนึ่ง ๔
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1498574&d=1305533377

ความหลังครั้งหนึ่ง ๕
http://board.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=1498592&d=1305534905

โหลดฟรี กฎแห่งกรรม ชุดที่ 7

เรื่องที่ 62 กรรมหนัก๑ _128.mp3

http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIIEWHXI

เรื่องที่ 62 กรรมหนัก๒ _128.mp3

http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIIEEVWE

เรื่องที่ 63กลับชาติ๑_128.mp3

http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIIIEZMH

เรื่องที่ 63 กลับชาติ๒ _128.mp3

http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIIEEMEZ

เรื่องที่ 64 หนี้ชีวิต๑ _128.mp3

http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIIEXIMX

เรื่องที่ 64 หนี้ชีวิต๒_128.mp3

http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIIEMDDI

เรื่องที่ 64 หนี้ชีวิต๓_128.mp3

http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIIEXDWV

เรื่องที่ 64 หนี้ชีวิต๔_128.mp3

http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIIIIZEE

เรื่องที่ 65กรรมในอดีต_128.mp3

http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIIIEXWN

เรื่องที่ 66 สิ่งลี้ลับ_128.mp3

http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIIIEHIW

เรื่องที่ 67 เจ้าปัญญา_128.mp3

http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIIIMDEE

เรื่องที่ 68 คนปากเสีย_128.mp3

http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIIEDVEW

เรื่องที่ 69 พยานปากเอก_128.mp3

http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIIIIEEM

เรื่องที่ 70 วิญญานที่รอคอย_128.mp3

http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIIIMWXV

เรื่องที่ 71 คติที่ตรงกันข้าม_128.mp3

http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIIIEIEE

เรื่องที่ 72 ดับ-เกิด_128.mp3

http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIMMXIEN

เรื่องที่ 73 ไม่ต้องการสวรรค์_128.mp3

http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIMMXVWH

เรื่องที่ 74 ชีวิตครู๑_128.mp3

http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIMMXHIW

เรื่องที่ 74 ชีวิตครู๒_128.mp3

http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIMMMVDW

เรื่องที่ 74 ชีวิตครู๓_128.mp3

http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIMMXMWZ

โหลดฟรี กฎแห่งกรรม ชุดที่ 8

74ชีวิตครู3

http://file1.uploadfile.biz/i/EIEHMEIIIDEEIZ


74ชีวิตครู4

http://file1.uploadfile.biz/i/EIEHMEIIIHEDWN


75ความกตัญญูของสัตว์_128.mp3

http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIEHMMDE


76ไฟนรก_128.mp3


http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIENIDXE


77ผู้ทรงศีล_128.mp3


http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIENEXIZ


78มุสา_128.mp3


http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIENIMWM


79ค่าของความดี_128.mp3

http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIEZWZIM


80เชื่อพระละโกรธ_128.mp3

http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIEZXDXD


81ดัดนิสัย_128.mp3

http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIEZXVWW


82ปริญญาธรรมชาติ_128.mp3

http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIEZDEID


83กรรมที่มองไม่เห็น_128.mp3

http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIEZEMXE


84พระเครื่อง_128.mp3

http://file1.uploadfile.biz/i/EWEHMEIIEZDVXE

ขอกุศลผลบุญที่บังเกิด ข้าพเจ้าขออุทิศมอบแด่ คุณ ท.เลียงพิบูลย์ ขอดวงวิญญานของท่าน
จงสูสุคติสัมปรายภพ บรรจบแดนพระนิพานด้วยเทอญ.

และขออุทิศมอบแด่สมาชิกที่ติดตามผลงานทุกท่าน ขอท่านจงเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้น
ตลอดกาลนานเทอญ. สาธุ   

5,119


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย