"หลักของกรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  4,962 

.
 "หลักของกรรม"

" .. "การคิด การพูด การกระทำ ในทางที่ไม่ดี คือการทำลายตัวเอง" การคิด การพูด การกระทำในทางที่ดี คือการส่งเสริม บำรุงตนเอง การประกันตนเอง ไม่ให้ตกไปในทางไม่พึงปรารถนาก็มีอยู่ใน "หลักกรรม" นี้เท่านั้น ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้

เพราะฉะนั้น "เราจึงไม่ควรกลัวสิ่งโน้นกลัวสิ่งนี้โดยหาเหตุผลไม่ได้" จะกลายเป็นกระต่ายตื่นตูมทั้งที่ถือพุทธ อันเป็นองค์พยานแห่งความฉลาดแหลมคม "สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือ ความคิด การพูด การกระทำ ที่เป็นภัยแก่ตนเอง" ไม่ว่าจะในแง่ใดพึงทราบว่า "นี้แลคือตัวพิษตัวภัย" ซึ่งกำลังแสดงออกกับกาย วาจา ใจของเรา ของท่านอยู่เวลานี้

ถ้าไม่ยอมรู้สึกตัวแก้ไขใหม่เสีย "อันนี้แหละจะเป็นตัวพิษภัยที่ร้ายกาจที่สุด ให้โทษแก่เราไม่เพียงแต่ปัจจุบันนี้ ยังจะเป็นไปในอนาคต" จนหมดฤทธิ์หมดอำนาจของกรรม ที่ทำไว้นี้แล้ว ทุกข์ภัยต่าง ๆ จึงจะหมดไปได้ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1506&CatID=1   


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย