สมัครอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยเวิร์ดเพรส รุ่นที่ 3 ฟรี...วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยเวิร์ดเพรส รุ่นที่ 3
ในระหว่างวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2556
ณ ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญา ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร
วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : www.watphailuang.com
กรุณาสำรองที่นั่งก่อนวันฝึกอบรม และสามารถเลือกส่งใบสมัครโดย
 E-mail Address : vipassana-sati@hotmail.com
 โทรสารหมายเลข : 02 –9212 128
 โทรศัพท์หมายเลข : 02 –9212 128 , 087 – 8832544
หมายเหตุ :
*ผู้เข้าอบรมต้องนำโน๊ตบุ๊ตและรับสัญญาน Wi-Fi อินเตอร์เน็ตมาเอง
*ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญาวัดไผ่เหลือง ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร - รับถวายอาหารเช้า เพล น้ำปานะ
คู่มือการอบรม และอำนวยความสะดวก อื่นๆ ตลอดการอบรม
....................................................................................................................................ที่มา : สมัครอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยเวิร์ดเพรส รุ่นที่ 3 ฟรี...วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

DT010849

ooh3939

 เปิดอ่านหน้านี้  2060 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย