พฤษภาคม


การจัดมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ (Thailand Biennale, Korat 2021) จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน - วันที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลให้เป็นพื้นที่จัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ ๒ Thailand Biennale, Korat 2021 ซึ่งเป็นการจัดเทศกาลศิลปร่วมสมัยในระดับนานาชาติ เป็นกิจกรรมที่มีศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมแสดงผลงาน ร่วมกันสร้างสรรค์แสดงผลงานทางศิลปะ ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา


เป็นกิจกรรมที่สร้างภาพพจน์และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น นับเป็นโอกาสของจังหวัดนครราชสีมาที่ได้เปิดประตูบ้านต้อนรับแขกผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

การจัดมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ (Thailand Biennale, Korat 2021) จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ : ลานสวนสาธารณะข้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย