คนไทยไม่ใช่พุทธ เพราะเชื่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าต่อต้าน (บทนำการศึกษาพุทธธรรม 2)

อ.ลอย ชุนพงษ์ทอง

<
บทนำ พุทธธรรม ตอนที่ 2 ลัทธิที่ตรงข้ามกับพุทธศาสนาคือ

1. เชื่อกรรมจากชาติก่อน
2. ชอบไหว้เจ้า เทพ เทวดา ขอพร บนบานสิ่งที่เรียกว่า "สิ่งศักดิ์สิทธิ"
3. เชื่อโชคดวง/พระเจ้า กำหนดไว้ เพิกเฉย ไม่ลงมือแก้ไข

พุทธ แปลว่า ตื่น ไม่งมงาย มีลักษณะดังนี้

1. จิตของชาตินี้ ไม่เกี่ยวข้องกับจิตชาติก่อน
2. มนุษย์ต้องพึ่งตนเอง อย่าฝากความหวังไว้ที่เทพ/พระเจ้า
3. Being Proactive ตระหนักถึงปัญหา และตัดสินใจแก้ไขตามศักยภาพ

ติดตามได้จากเพจ
https://www.facebook.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2-110102307942666

จาก YouTube Channel = Loy Academy
https://www.youtube.com/channel/UC8kacVCNp5EN4e7d_nd0ZWA   
 6,402 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย