ภาวนามยปัญญา

 ลูกโป่ง  


ภาวนามยปัญญา "นานาจิตตัง"
จิตใจของแต่ละคน มันไม่เหมือนกัน
ให้ทำเอานะ ใครจะทำให้กันได้
มีแต่ "บอกทาง" เท่านั้น
พระพุทธเจ้า ท่านมีแต่ บอกแนวทางเท่านั้นเอง
ความพากความเพียร มีแต่พวกเราเท่านั้น
ที่ต้องทำเอาเองหมด
(พระธรรมคำสอน...หลวงปู่ลี กุสลธโร)


ที่มา : Facebook Lotus Postman

DT0329
ลูกโป่ง
11 พ.ค. 2560

 เปิดอ่านหน้านี้  4061 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย