"รักษาศีล รักษาที่ใจ" (หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป)
 วิริยะ12   20 มี.ค. 2560

 "รักษาศีล รักษาที่ใจ"

" .. การรักษาศีลนั้น รักษาที่ไหน อะไรเป็นศีล ก็รักษาที่กาย วาจา ให้เป็นปกติ "กาย วาจาจะเป็นปกติได้ ก็ต้องอาศัยใจเป็นใหญ่ ใจเป็นหัวหน้า ใจเป็นประธาน ใจเป็นผู้บังคับบัญชา กาย วาจา ให้กระทำอย่างนั้น" .. "

หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป DT014902

วิริยะ12

20 มี.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  2081 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย