"คำด่า คำนินทา"
 วิริยะ12   14 มี.ค. 2561

 ".. คำด่าคำนินทา ก็เหมือนกับของไม่ดี
เป็นของสกปรกโสโครกที่เขาโยนมา

ถ้าเราไม่รับ มือเราใจเราก็ไม่สกปรก
ไม่แปดเปื้อน.. " DT014902

วิริยะ12

14 มี.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  2321 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย