"คำด่า คำนินทา"


".. คำด่าคำนินทา ก็เหมือนกับของไม่ดี
เป็นของสกปรกโสโครกที่เขาโยนมา

ถ้าเราไม่รับ มือเราใจเราก็ไม่สกปรก
ไม่แปดเปื้อน.. "
 6,371 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย