"ปัญญา เกิดจากใจที่สงบ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 วิริยะ12   4 ก.พ. 2560 "ปัญญา เกิดจากใจที่สงบ"

" .. "ปัญญานั้นก็ต้องเกิดจากสมาธิ" ไม่ใช่ว่าปัญญาที่เรานึกเดาเอา นึกคาดคะเนไปตามอาการต่าง ๆ อย่างนั้นไม่ใช่

ปัญญาในที่นี้หมายถึง "ปัญญาเกิดจากใจที่สงบตั้งมั่นอยู่ภายใน" เมื่อใจตั้งมั่นอยู่ภายในแล้ว มันก็ผ่องใส มันก็ไม่มัวหมอง เมื่อมันผ่องใสแล้ว เราจะคิดนึกถึงเรื่องอะไร มันก็เห็น มันก็รู้เรื่องนั้นโดยแจ่มแจ้งได้

"เหมือนอย่างไฟฟ้าที่ไส้มันก็ยังดีอยู่ หัวเทียนก็ดี อย่างนี้แหละไม่เสียอะไร พอกดสวิตช์เท่านั้น มันก็สว่าง" มองเห็นวัตถุสิ่งของต่าง ๆ อยู่ในรัศมีแห่งความสว่างนั้นได้โดยชัดเจน ข้อนี้ฉันใดปัญญาก็เป็นเช่นนั้นแหละ

"เมื่อใจสงบผ่องแผ้วดีแล้ว เราพิจารณาเรื่องอะไรมันก็เห็นชัดไปในเรื่องนั้น เพราะว่ากระแสจิตมันใสสะอาด กระแสจิตมันสว่าง" ดังนั้นมันจึงรู้ความจริงของเรื่องนั้นได้ตามความเป็นจริง .. "

โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
 DT014902

วิริยะ12

4 ก.พ. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  2287 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย