"๖๔ จิตเป็นสัมมาทิฐิ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 เธงเธดเธฃเธดเธขเธฐ12  

 "๖๔ จิตเป็นสัมมาทิฐิ"

" .. สิ่งใดเป็นสิ่งที่ชั่วก็ให้ละเสีย สิ่งใดที่เป็นของดีเราก็เก็บเอาไว้ในดวงใจของเรานั้น "นี่เรียกว่า เป็นจิตเป็นสัมมาทิฐิ" คือเห็นชอบในทางที่ประกอบไปด้วยคุณงามความดี "อันคุณงามความดีนี้ เมื่อเราจากโลกนี้ไปก็ย่อมติดตามดวงใจของเราไปทุกสารทิศ" .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
 

5,418จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย