"อำนาจของใจ" (สมเด็จพระญาณสังวร)


<
 "อำนาจของใจ"

" .. "อำนาจใจเป็นใหญ่ได้ทุกยุคทุกสมัย" แต่ความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ของอำนาจใจ
ต้องสำคัญที่ "ความดีความไม่ดี" ใจจะไม่มีอำนาจตามลำพัง

- อำนาจความดี จะทำให้ใจดีและใจที่ดีจะให้เกิดผลสำเร็จที่ดี
- อำนาจความไม่ดี จะทำให้ใจไม่ดีและใจที่ไม่ดีจะให้เกิดผลสำเร็จที่ไม่ดี

"ทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจเป็นไปเช่นนี้" ไม่มีเป็นไปอย่างอื่น .. "

"แสงส่องใจ" วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๐
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
    
 6,469 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย