"ผลของการปฏิบัติธรรม" (หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป)


"ผลของการปฏิบัติธรรม"

" .. ใครจะมาติฉิน นินทาว่าร้ายอย่างไร "ใจของเรามันก็ไม่ยึด ไม่ถือ" เรียกว่า "ใจวางได้หรือว่างได้จากสิ่งเหล่านั้น" ในขณะใด "ที่ใจเราว่างจากอารมณ์ทั้งหลาย" นั่นแหละเรียกว่า "เป็นผลแห่งการปฏิบัติธรรม" .. "

จันทร์ศรีส่องธรรม
หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป

6,462จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย