"ผลของการปฏิบัติธรรม" (หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป)
 วิริยะ12   30 มี.ค. 2560

 "ผลของการปฏิบัติธรรม"

" .. ใครจะมาติฉิน นินทาว่าร้ายอย่างไร "ใจของเรามันก็ไม่ยึด ไม่ถือ" เรียกว่า "ใจวางได้หรือว่างได้จากสิ่งเหล่านั้น" ในขณะใด "ที่ใจเราว่างจากอารมณ์ทั้งหลาย" นั่นแหละเรียกว่า "เป็นผลแห่งการปฏิบัติธรรม" .. "

จันทร์ศรีส่องธรรม
หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป
 DT014902

วิริยะ12

30 มี.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  2122 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย