"ปัจจุบันธรรม" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 วิริยะ12   8 ก.พ. 2560

 "ปัจจุบันธรรม"

".. อดีตล่วงมาแล้วอย่าเอามาคำนึงถึง อย่าเอามาหมาย อนาคตยังมาไม่ถึงให้ทิ้ง "ดูปัจจุบันเดี๋ยวนี้แหละ ความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ก็ตามดูเดี๋ยวนี้ ดูปัจจุบันขณะนี้ ดูใจประกอบอารมณ์ขณะนี้"

ดูความโลภจะเกิดขึ้นขณะนี้ "ดูมันเกิดขณะนี้ ดูมันดับขณะนี้" รู้มันเดี๋ยวนี้ดูขณะนี้ อย่าไปดูเมื่อวานนี้เมื่อก่อนนี้ ปีหน้าโน้น ให้ดูเดี๋ยวนี้ ให้ลงที่นี่การปฏิบัติของเรา "ทิ้งอดีตแล้วก็ทิ้งอนาคต แล้วก็ดูปัจจุบันเท่านี้แหละ" เราจะผ่านไปทำไมให้มากมาย

ดูนี้แหละ ดูอยู่นี่ในปัจจุบันนี้ วันนี้เกิดขึ้นมาก็ ดูนี่ พรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ไม่พูดถึง ดูใจของเราวันนี้แหละ ขณะถูกอารมณ์ก็แก้มันไปปัจจุบันเรื่อย ๆ "ความบริสุทธิ์อยู่ตรงปัจจุบันนี้" อนาคตก็ไม่บริสุทธิ์ อดีตก็ไม่บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ในปัจจุบันนี้เท่านั้น

ความยึดมั่นหมายมั่นในปัจจุบันก็เป็นทุกข์ใจปัจจุบัน ไม่บริสุทธิ์เดี๋ยวนี้ ดังนั้นท่านจึงว่า "ความบริสุทธิ์อยู่ที่ปัจจุบัน ปัจจุบันธรรม" ของเรา ไม่ต้องไปสนใจทำผิด ทำชั่ว ทำดี ทำร้ายมาในอดีตก็ตามปล่อยไป อนาคตก็ปล่อยมันไป ดูแต่ปัจจุบัน .. "

"ผู้ตามรักษา" หลวงปู่ชา สุภัทโท 
http://www.ubu.ac.th/wat/ebooks/chahthai/One_Who_Protects.phpDT014902

วิริยะ12

8 ก.พ. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  2637 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย