ร่วมสร้างกุฎิพระกรรมฐานวัดป่าเมตตาวนาราม อำเภอพาน เชียงราย


ขอเชิญร่วมสร้างกุฎิพระกรรมฐานสำหรับปิดวาจาและห้องอบรมกรรมฐานสำหรับฆราวาสที่มาอบรม ณ วัดป่าเมตตาวนาราม อำเภอพาน เชียงราย
***********+++++********
***กองบุญละ499บาทจำนวน999กองทุน
****กุฎิขนาดกว้าง3ยาว4เมตรพร้อมห้องสุขาหลังละ75,000บาทจำนวน3หลัง
****ห้องปิดวาจาจำนวน4ห้องๆละ45,000บาทพร้อมห้องสุขา
***********************
ปกติโดยทั่วไปแล้ววัดป่าสายกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่นท่านจะชอบอยู่กุฎิเล็กๆได้อยรมกรรมฐานและไม่ค่อยพูดจากันและจะมีโรงน้ำร้อนสำหรับพระสงฆ์ที่ธุดงค์ไปมาและที่พักพำนักในวัดนั่นๆหรืออารามนั้นๆเวลาบ่ายๆหลังจากกวาดลานวัดเสร็จก็จะมานั่งฉันน้ำร้อนคุยกันเรื่องภาวนาหรือบางทีพ่อแม่ครูอาจารย์เล่าเรื่องนั่นนี่ให้ลูกศิษย์ฟังเวลามาฉันน้ำร้อนน้ำปานะกัน.....หรือเวลาพระอาคันตุกะจาริกธุดงค์มาก็จะมานั่งรอที่โรงน้ำร้อนนั่นเอง...ดังนั้นโรงน้ำร้อน โรงต้มของพระสายกรรมฐานถือว่ามีความสำคัญมากๆบัดนี้ทางวัดป่าเมตตาวนารามยังขาดส่วนนี้จึงได้ขอบอกบุญท่านทั้งหลายมาร่วมบุญร่วมกุศลอันยิ่งใหญ่กันเพื่ออนุเคราะห์แก่สมณสารูปเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาสืบไปผู้ให้ที่ยู่อาศัยย่อมให้ทุกอย่างย่อมสมบูรณ์ด้วยทุกสิ่ง
************************

สามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ 669-2-10893-9
ชื่อนิตินัย อุดมกัน สาขาพาน
**************
สอบถามที่ 091-451-9599 (พอจ.ดร.นิตินัย...เจ้าอาวาส) หรือ 098-310-8972

ขอรับใบอนุโมทนาบัตร
 6,222 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย