"กืเลสกับสติ" (หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ)
 วิริยะ12   19 ม.ค. 2560

 "กืเลสกับสติ"

" .. เวลากิเลสมันเกิดขึ้น เกิดขึ้นทางกาย เกิดขึ้นทางวาจา เกิดขึ้นทางใจ รู้ทันมันเดี๋ยวนี้ มันก็ดับไปเดี๋ยวนี้แหละ ตัวสติมันปกครองอยู่เสมอ

ถ้ามีสติอยู่ทุกเมื่อ มันบ่ได้คุมมันแหละ ครั้นเกิดขึ้นรู้ทันมันก็ดับ รู้ทันก็ดับ คิดผิดก็ดับ คิดถูกก็ดับ พอใจไม่พอใจก็ดับลงทันทีที่สติ .. "

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ  DT014902

วิริยะ12

19 ม.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  2252 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย