แนะนำสถานปฏิบัติธรรม

แนะนำสถานปฏิบัติธรรม โครงการอบรมการปฏิบัติธรรม วัดปฏิบัติธรรม สำนักสงฆ์ สำนักวิปัสนา ทั่วประเทศ# เรื่อง อ่าน
 ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)
 โครงการ “บวชพุทธสาวกสาวิกา” เจริญภาวนาตามหลัก“มหาสติปัฏฐานสูตร” ด้วยวิธี "ไตรสิกขา"
 ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี
 ปฏิบัติธรรมวันวันจักรี แบบเจโตวิมุติ 5 - 8 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี
 อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)
 บวชเนกขัม ฯ ในกาลมาฆบูชา (๒๓-๒๖ ก.พ. ๒๕๖๗)
 ปฏิบัติธรรม โครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา” นนทบุรี
 ปฏิบัติธรรม โครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา” นนทบุรี
 ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ วันปีใหม่ 29 ธ.ค.2566 - 1 ม.ค. 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี 45 หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
 ปฏิบัติธรรมวันพ่อ แบบเจโตวิมุติ 2 - 5 ธันวาคม 2566 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี
 ปฏิบัติธรรมในกาลออกพรรษา (๒๗-๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖)
 ปฏิบัติธรรมเดือนตุลาคมแบบเจโตวิมุติ 13 - 16 ตุลาคม 2566 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี
 ปฏิบัติธรรมเดือนกันยายนแบบเจโตวิมุติ 1 - 4 กันยายน 2566 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี
 ปฏิบัติธรรมพิเศษวันแม่ ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นนทบุรี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา” ทุก ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์
 บวชเนกขัมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันอาสาฬหบูชา (๒๘ ก.ค. ๒๕๖๖)
 ปฏิบัติธรรมวันเข้าพรรษาแบบเจโตวิมุติ 31 กค.-3 สค. 2566 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี
 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา” ทุก ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์
 ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๒-๖ มิ.ย. ๒๕๖๖)
 วัดดุสิดาราม วรวิหาร

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 »


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย