ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

 watsritawee  

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ๑๙-๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  • ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)
  • ๒๑๓๑/๘ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
  • โทร: ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘

ที่มา : https://watsritawee.org

6,049


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย