ขั้นตอนการปฏิบัติ พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 DhammathaiTeam  

ดู vdo - ขั้นตอนการปฏิบัติ พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา


ขั้นตอนการปฏิบัติ

พระธรรมเทศนา

โดย

หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=UEOBG9nuy30

6,563


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย