การเจริญสติปัฏฐาน พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 DhammathaiTeam  การเจริญสติปัฏฐาน

พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=4w_X9Ljf-To

6,201


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย