เทศน์วันพระ | ปฏิบัติไปตามขั้นตอน "เรียนรู้ให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติฯ" | พระอาจารย์ต้น_211219

 Webmaster  

ดู vdo - เทศน์วันพระ | ปฏิบัติไปตามขั้นตอน "เรียนรู้ให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติฯ" | พระอาจารย์ต้น_211219


#ฟังธรรม #ศาสนาพุทธ #ปฏิบัติภาวนา
ตอบปัญหาธรรมะ , อธิบายคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับศาสนา
-----------------------------------
พิจารณา ธาตุ ขันธ์ อายตนะ
ให้เห็นด้วยปัญญาว่า
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตน

-----------------------------------
โดย พระอาจารย์ทวีวัฒน์ จารุวณฺโณ [พระอาจารย์ต้น]
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564
ณ พุทธอุทยานดอยเวียงเกี๋ยงวนา จังหวัดเชียงราย

--------------------------------
ติดตาม รับฟังธรรมะเพิ่มเติมได้ที่


/ dhammanava


/ dhammanava

------------------------------------------
หมายเหตุ : "Dhammanava" สร้างขึ้นเพื่อเผยแผ่ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่อธิบายโดยจารุวณฺโณ ภิกฺขุ ซึ่งเป็นการอธิบายธรรมะในอีกแง่มุมหนึ่งที่ชาวพุทธควรศึกษา
ยินดีรับข้อเสนอแนะ ความคิดและความเห็นที่สร้างสรรค์จากทุกท่าน และหวังว่าผู้ติดตาม ช่อง "Dhammanava" จะได้รับประโยชน์อันเป็นสาระแก่นสาร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตนให้ถึงความสิ้นทุกข์ตามกำลัง

-----------------
"DHAMMANAVA' ยินดีอนุญาตให้ผู้ที่สนใจแนวทางการแสดงธรรมของพระอาจารย์ต้นสามารถนำไปเผยแผ่และส่งต่อได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เว้นไว้แต่นำไปเพื่อแสวงหาผลกำไร ฯ.

-----------------
#ศาสนาพุทธ #ฟังธรรม #ปฏิบัติภาวนา

ที่มา : https://www.youtube.com/@DHAMMANAVA

4,940


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย