ประธานกล่าวเปิดงาน ปิดทอง วัดสบู ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

 praseht    2 ก.พ. 2555

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๐๘.๓๙ น. -พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ เปิดงาน/เจริญชัยมงคลฯ
เวลา ๑๐.๓๙ น. - ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานกล่าวเปิดงานบุญฯ
ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมถ่ายภาพ


ผอ.วาสนา สำเนียง กล่าวรายงาน การจัดงาน วัดสบู ต่อ ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัด


ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปิดทองลูกนิมิต

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รับของที่ระลึก

คุณเกื้อกูล สันติตรานนท์ รับของที่ระลึก

  3,294 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES

Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/webbokboon/related_story.php on line 22 Can not select from p_bokboon