ประธานกล่าวเปิดงาน ปิดทอง วัดสบู ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

 praseht    2 ก.พ. 2555

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๐๘.๓๙ น. -พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ เปิดงาน/เจริญชัยมงคลฯ
เวลา ๑๐.๓๙ น. - ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานกล่าวเปิดงานบุญฯ
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมถ่ายภาพ


• เอนไซม์หยอดล้างตา Eye Drop

• หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร (2413 - 2492)

• ๙.ปางเสวยมธุปายาส

• สเปร์ฆ่าเชื้อ ตราหลานนายห้าง (natural alcohol 70% + สารฆ่าเชื้อได้จริง polyaminopropyl biguanide)

• หลวงตาม้าสวดจักรพรรดิองค์เดียว

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย