ขอเชิญร่วมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556 ทอดผ้าป่าสามัคคี ซื้อตู้ยาสามัญประจำบ้าน มอบให้ประชาชนที่อยู่ไกลโรงพยาบาล ในเขตอ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ในวันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555

 ทิพยวรรณ    11 พ.ย. 2555

ขอเชิญร่วมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556
ทอดผ้าป่าสามัคคี ซื้อตู้ยาสามัญประจำบ้าน
มอบให้ประชาชนที่อยู่ไกลโรงพยาบาล ในเขตอ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ในวันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 7.00 น.

จากการสำรวจของงานคุ้มครองผู้บริโภคพบว่า ประชาชนในชนบทมีการใช้ยาไม่เหมาะสม นิยมซื้อยาชุดจากร้านขายยามารับประทาน เพราะการเดินทางไปโรงพยาบาลทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง ยามฉุกเฉินเวลากลางคืนมีปัญหามาก เพราะในชนบทไม่มีรถประจำทาง ประชาชนต้องเช่ารถในหมู่บ้านซึ่งมีไม่มากและราคาแพงเพื่อไปโรงพยาบาล ยาชุดส่วนใหญ่เป็นยาอันตราย จะมีสเตียรอยด์เป็นส่วนประกอบซึ่งทำลายกระเพาะอาหาร กดภูมิคุ้มกัน ทำลายกระดูกและไต นอกจากนี้ประชาชนยังขาดความรู้ที่ถูกต้องในการใช้ยาและการดูแลสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จึงได้ทำโครงการตู้ยาสามัญประจำบ้านขึ้น จัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อไปดูแลให้คำแนะนำการใช้ยาที่ถูกต้องแก่ประชาชน มีเภสัชกรเป็นผู้ให้คำแนะนำและออกตรวจเยี่ยมเป็นระยะ เพื่อสำรวจยาที่ใกล้หมดอายุ และจัดยาใหม่ตามความเหมาะสมและความจำเป็น ยาสามัญประจำบ้าน ได้แก่ ยาแก้ไข้ แก้ปวดท้อง ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร ยาขับลม ยาแก้ท้องเสีย ยาลดน้ำมูก และชุดทำแผลง่ายๆ ซึ่งมีทั้งยาแผนปัจจุบันและยาแผนไทย ซึ่งทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะเป็นผู้จัดยาให้ ส่วนตู้ยานั้นประชาชนจัดหาเอง และเพื่อให้มีตู้ยาที่ถูกต้องตามมาตรฐาน จึงได้จัดซื้อตู้ยาจากโรงงานในราคาตู้ละ 130 บาท ให้แก่ประชาชนในเขตอ.สว่างแดนดินซึ่งมีประมาณ 20,000 ครอบครัวเศษ และมีบางครอบครัวยากจนมาก

ซึ่งทางโรงพยาบาลได้นำเรื่องนี้กราบเรียนขอความอนุเคราะห์จากองค์หลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ (ศิษย์ในหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) เจ้าอาวาสวัดป่ากมโลสานิตยานุสรณ์ จ.อุดรธานี ประธานโครงการสร้างอาคารผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์มอบแก่โรงพยาบาลต่างๆ และในขณะนี้องค์หลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ ได้มอบตู้ยาให้ประชาชนไปแล้วกว่า3,000 ตู้รวมเป็นเงินทั้งหมดประมาณ 390,000 บาท ซึ่งท่านได้เมตตามอบต่อไปจนกว่าประชาชนจะได้ตู้ยาครบทุกครอบครัว เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมทอดผ้าป่าครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน การทำบุญครั้งนี้ถือเป็นมหากุศลเพราะท่านได้มีโอกาสร่วมสร้างบุญบารมีกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ และยังถือเป็นการช่วยชีวิตผู้ป่วยให้มีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้ แม้จะเป็นเพียงการเจ็บป่วยเล็กน้อยก็ตาม ขออานิสงส์ผลบุญที่ได้จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง มีความสุข ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ให้สำเร็จมรรคผลนิพพานโดยเร็วพลันเทอญ

ท่านสามารถร่วมบุญได้ผ่าน
“ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาสว่างแดนดิน
ชื่อบัญชี พระทองปาน จารุวัณโณ เลขที่บัญชี 413-4-13952-8 ”

ติดต่อสอบถามได้ที่ ทิพยวรรณ มุกนำพร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโทร 083-140-2285

ผู้ที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร โปรดแฟกซ์สลิปการโอนเงิน พร้อมชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์มาที่ 043-348-390 ต่อ 405 หมายเหตุ: ส่งต่อคุณทิพยวรรณ มุกนำพร (ผ้าป่าจัดซื้อตู้ยา) หรือ สแกนสำเนาส่งมาที่ E-mail : thimuk@gmail.com
  3,554 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย